enambush

ENAM'BUSH, v.t. [en and ambush.] To hide in ambush.

1. To ambush.