disvaluation

DISVALUATION, n. [See Disvalue.] Disesteem; disreputation.