approaching

APPROACHING, ppr. Drawing nearer; advancing nearer.